Vremenska prognoza

oC

Tenis centar Punta

Na samom ulazu u mjesto Veli Lošinj smješten je turistički kompleks Punta u sklopu kojega je i istoimeni tenis centar. Sastoji se od 13 zemljanih igrališta koja slijede stepenastu konfiguraciju terena i svako je igralište zasebno. Sastavni dio centra je caffe bar sa sanitarnim čvorom. Moguć je pristup vozilima do hotela i do samih igrališta.

Lokacija

fotogalerijaFotogalerija - Tenis centar Punta