Vremenska prognoza

oC

Tenis Lošinj

Tenis Losinj


Otok Lošinj sastavni je dio cresko-lošinjskog arhipelaga, najveće otočne skupine na hrvatskom Jadranu. Lošinjsko otočje obuhvaća otoke Lošinj, Unije, Ilovik, Susak, Vele Srakane, Male Srakane i još 30 manjih otoka, otočića i hridi.

Mali Lošinj je najveći grad na jadranskim otocima koji nudi sve potrebne turističke usluge, ali ćete za 15 minuta hoda od centra naći svoju usamljenu plažicu daleko od svakodnevnog stresa moderne civilizacije. Mediteran ovdje donosi svoje mirise i ljepote vrlo blizu Europi, a izuzetne klimatske karakteristike i stogodišnja turistička tradicija čine od naših otoka idealno mjesto za odmor duše i tijela tijekom cijele godine.

Zahvaljujući izuzetnim karakteristikama klime Lošinj je davne 1892. godine proglašen klimatskim lječilištem, ukazom Ministarstva zdravstva Austro-ugarske monarhije.

Godišnja insolacija je 2580 sati godišnje (kao Palermo), temperatura silazi ispod nule 2 puta godišnje, a magla se bilježi tri dana godišnje. Temperatura iznad 30°C je rijetka, a visoke borove šume i ljetni maestral čine ugodnim ljetna popodneva